Retur och reklamation

Allmän information:

Alla produkter vi tillverkar och levererar skapas enligt specifika krav och önskemål från våra kunder.
På grund av anpassningen av produkterna efter individuella preferenser har vi ingen möjlighet att acceptera returer.

Reklamationer:

Vid mottagandet av en skadad produkt eller i händelse av tillverkningsfel har kunden rätt att lämna in en reklamation.
Reklamationer kan endast lämnas in via e-post: webbshop@adk-furniture.com

Det är nödvändigt att bifoga följande information:
- Ordernummer (Order Number)
- Beskrivning av skadan/felen
- Fotodokumentation för att underlätta och påskynda hanteringen av reklamationen.

Villkor för reklamation:

- Reklamationer kommer endast att godkännas vid transportskador eller tillverkningsfel.
- Kunden måste anmäla reklamationen inom 5 dagar från mottagandet av produkten.
- Produkten som reklameras måste förbli i sitt ursprungliga skick, och kunden måste följa instruktionerna för retur som kommer att skickas av vårt team via e-post.

Reklamationsprocess:

Efter att reklamationen har anmälts kommer vårt team att granska de tillhandahållna uppgifterna och bilderna.
Om reklamationen anses vara berättigad kommer kunden att erbjudas reparation av produkten eller ersättning med en ny, beroende på reklamationens art.

Ytterligare information:

För all annan information eller frågor angående reklamationer, vänligen kontakta oss via e-post: webbshop@adk-furniture.com

Observera: Denna returpolicy gäller endast för produkter som är skadade eller har tillverkningsfel. Personifierade produkter som är skapade enligt kundens önskemål omfattas inte av returrätten.

ADK förbehåller sig rätten till eventuella skrivfel i produktinformationen samt bilder som kanske inte ger en exakt beskrivning av utseende och färg.